Home-based care (HBC)
"Senanga Home Based Care" is een lokale thuiszorgorganisatie die ondersteuning en zorg verleent aan met name PLWHA-patiënten ("people living with HIV/aids") en aan hen die lijden aan een chronische ziekte zoals tbc. Behalve mentale ondersteuning wordt ook extra voedselhulp geboden Ook wordt voorlichting gegeven aan de gemeenschap over HIV, aids en tbc, o.a. door middel van toneelstukjes.In totaal wordt zorg verleend aan 600 patiënten van wie er ongeveer 100 bedlegerig zijn. Dit wordt gedaan door 20 vrijwilligers, 16 vrouwen en 4 mannen. Een deel van de scholingskosten van de zorgverleners is door Zambridge betaald. Ook is ervoor gezorgd dat zijde beschikking hebben over een nieuwe fiets.

Enkele patiënten, die AIDS-medicatie gebruiken, hebben zich inmiddels gemeld als vrijwilliger. Ook hebben zij het initiatief genomen om een handel in tweedehands kleding op te zetten. Met de opbrengst daarvan kunnen levensmiddelen worden aangeschaft en kan het schoolgeld voor hun kinderen worden betaald. Zambridge leverde het startkapitaal(tje) voor deze activiteit

Met door Zambridge verworven fondsen is er een toiletgebouw geplaatst naast het gebouw van de HBC.