Maxanaedi School
Deze school voor weeskinderen en kinderen uit
kwetsbare gezinnen heeft een sterk groeiend aantal
leerlingen. Inmiddels zijn dat er ruim 600 en is het
aantal leerkrachten uitgebreid tot 20. Vanwege het
grote aantal leerlingen wordt er in twee sessies
lesgegeven.

De school is in 2001 gestart met een zeer
eenvoudig gebouw, bestaande uit muren van
vlechtwerk aangesmeerd met leem en een dak van
gras. Een keuken en toiletten van lokaal materiaal
zijn er destijds bij gebouwd en er zijn meubels
aangeschaft (banken, stoelen en tafels). In 2011 is
begonnen met het bouwen van het eerste stenen
gebouw met drie klaslokalen en dat is in maart
2013 voltooid. Foto's van het bouwproces en van de
opening zijn te zien via de links aan de linkerzijde
van deze pagina. Inmiddels is er met geld van
Zambridge en Wilde Ganzen een tweede
klasgebouw bijgebouwd en een lerarenhuis.

In 2016 is de bouw van stenen toiletten voor de staf
en de leerlingen gereedgekomen. Deze Ventilated
Improved Pitlatrines (VIPs) zijn gebouwd conform de standaards van UNICEF en de Zambiaanse overheid.
 
Naast de uitbreiding van de school, draagt
Zambridge ook bij aan de kosten voor voeding,
leermiddelen en uniformen.

Ook is van enkele
leerkrachten de onderwijsopleiding betaald.